Ta strona używa tzw. ciasteczek do przechowywania informacji na twoim komputerze. Ciasteczka są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tej strony. Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę tak, żeby akceptowała lub odrzucała ciasteczka. Więcej szczegółów możesz znaleźć na podstronie Polityka Prywatności i Polityka Cookies. Jeśli zgadzasz się na korzystanie z cookies, kliknij


TYTUŁ ARTYKUŁU: Informacja dotycząca zwrotu kaucji mieszkaniowych

Informacja dotycząca zwrotu kaucji mieszkaniowych

Zwrot kaucji mieszkaniowych przysługuje Najemcom wraz z chwilą opróżnienia lokalu mieszkalnego lub nabycia jego prawa własności. Obowiązujące obecnie przepisy regulujące powyższe kwestie tj. ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2000 r Nr 71 poz. 733) uzależniają jednak wysokość  kaucji podlegającej zwrotowi od daty dokonania jej wpłaty oraz obowiązujących w tym dniu przepisów.

Tak więc:
- kaucje mieszkaniowe wpłacone po dniu 10 lipca 2001 roku tj. na podstawie art. 6 ust. 1 cytowanej powyżej ustawy podlegają zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę, po potrąceniu ewentualnych należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu.
Kwota kaucji na dzień jej zwrotu powinna odpowiadać iloczynowi kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego w tym dniu i liczby, która była ustalona przy podpisywaniu umowy najmu i stanowiła podstawę ustalenia wysokości pobranej kaucji

- kaucje wpłacone przez najemców w okresie od 12 listopada 1994 roku do 9 lipca 2001 tj. w czasie obowiązywania ustawy z dnia 2 lipca 1994 roku o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 105 poz.509 ) podlegają zwrotowi w kwocie odpowiadającej przyjętemu przy jej wpłacaniu procentowi wartości odtworzeniowej lokalu obowiązującej w dniu jej zwrotu, stosownie do art. 36 ust. 2 ustawy z 2001 roku.
W praktyce kwotę kaucji podlegającej zwrotowi wylicza się jako iloczyn wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ogłoszonego stosownym Obwieszczeniem Wojewody Świętokrzyskiego i powierzchni użytkowej lokalu oraz procentu wartości odtworzeniowej określonej na dzień jej ustalenia.
Kaucja podlega więc "waloryzacji".
- w przypadku zaś kaucji wpłaconych przed dniem 12 listopada 1994 roku, tj. w okresie obowiązywania prawa  lokalowego, kaucje te podlegają zwrotowi, po pomniejszeniu ewentualnych należności, w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez Najemcę, stosownie  do art.36 ust.1 ustawy z 2001 roku.

Jak więc wynika z powyższego tylko w przypadku ostatnim ustawodawca nie wskazał szczególnego sposobu waloryzacji tych kaucji (jak np. w przypadku tych wpłaconych w okresie obowiązywania ustawy z 1994roku ,czy ustawy z 2001 roku) co oznacza, iż zastosowanie mają tu ogólne przepisy prawa cywilnego dotyczące waloryzacji świadczeń pieniężnych.
Na podstawie art. 358 Kodeksu Cywilnego najemcy, którzy dokonali wpłaty kaucji mieszkaniowych przed dniem 12 listopada 1994 roku mogą ubiegać się o ich sądową waloryzację.

Sprawa ewentualnego zastosowania umownych stawek waloryzacji kaucji wpłaconych przed 12 listopada 1994 roku była rozpatrywana przez Zarząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego jeszcze w 2001 roku.
Opierając się jednak na opinii prawników, z uwagi na fakt, że art.36 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego
(Dz. U. z 2000 r Nr 71 poz.733) nie zwiera żadnej klauzuli waloryzacyjnej Zarząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uznał, że sam nie może jej wprowadzać. Ryzykownym zabiegiem byłoby ustalenie zasad waloryzacji wpłaconej kaucji mieszkaniowej w drodze porozumienia między właścicielem i najemcą przy zastosowaniu np. wskaźnika wzrostu cen i usług .Zawsze mógłby się bowiem pojawić zarzut dotyczący rodzaju zastosowanego wskaźnika.
Z powyższych względów najwłaściwszą drogą dochodzenia roszczeń związanych ze zwrotem kaucji mieszkaniowych wpłaconych przed dniem 12 listopada 1994 r jest droga sądowa.

Takie rozwiązanie stosowane jest w większości miast Polski. 

Wszelkich informacji w sprawie szczegółowych warunków i zasad zwrotu kaucji mieszkaniowych wpłaconych przez najemców zasobu mieszkaniowego Gminy  udziela Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o  z siedzibą przy ulicy Sienkiewicza 65/10A w Ostrowcu Św.

W przypadku zaś kaucji mieszkaniowych wpłaconych przez Najemców Spółdzielni Mieszkaniowych, wszelkie pytania proszę kierować do tych Spółdzielni. Zasady zwrotu kaucji mieszkaniowych bowiem w tym przypadku regulują zapisy zawartych umów najmu.

 
Autor: um
(dodano: 2004-03-09)KOMENTARZE CZYTELNIKÓW

 
«« powrót »»

 
Serwis optymalizowany dla Internet Explorer 4.0, Netscape Navigator 3.0
Best Resolutions 1024x762 true color

Urzad Miasta w Ostrowcu Św.